CG eGOV - verzia 2019.5.2.190930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 09.12.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 974240,6 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 275000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 521500,0 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 4629695,0 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 3470000,0 Spolu: 9870435,6 Spolu: 9870435,6
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 09.12.2019 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 838683,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 275000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 143921,2 Granty a transfery (S144042005): 1343365,7 Daňové príjmy (S144042005): 292052,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 135557,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 377578,8 Granty a transfery (S144042004): 3286329,3 Daňové príjmy (S144042004): 3169947,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 974240,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 275000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 521500,0 Granty a transfery (S144042003): 4629695,0 Daňové príjmy (S144042003): 3462000,0 Spolu: 9862435,6 Spolu: 9862435,6 Spolu: 6969412,4 Spolu: 6969412,4 Spolu: 2893023,3 Spolu: 2893023,3
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.